Clean Lyric
Paragraph Lyric
Ikaw na ang may sabi
Na ako'y mahal mo rin
At sinabi mong ang pag-ibig mo'y
di-magbabago.

Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit
Ika'y lumalayo
Puso'y laging nasasaktan pag may kasama
kang iba
Di ba nila alam
Tayo'y nag-sumpaan
Na Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang

Kahit ano pa ang mangyari pag-ibig
ko'y sa'yo pa rin
At kahit ano pa ang sabihin nila'y
Ikaw pa rin... Ang mahal . . .
Maghihintay ako kahit kailan
Kahit na umabot pang ako'y nasa
langit na
At kung di ka nakita makikiusap kay Bathala
Na ika'y hanapin, at sabihin
Ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan
Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. . .

Umasa kang maghihintay ako kahit kailan
Kahit na umabot pang ako'y
nasa langit na
At kung di ka makita makikiusap kay Bathala
Na ika'y hanapin, at sabihin
Ipaalala sa iyo ang nakalimuatan sumpaan
Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang . . . . .
938
Ikaw na ang may sabi   Na ako'y mahal mo rin   At sinabi mong ang pag-ibig mo'y   di-magbabago.      Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit   Ika'y lumalayo   Puso'y laging nasasaktan pag may kasama   kang iba   Di ba nila alam   Tayo'y nag-sumpaan   Na Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang      Kahit ano pa ang mangyari pag-ibig   ko'y sa'yo pa rin   At kahit ano pa ang sabihin nila'y   Ikaw pa rin... Ang mahal . . .   Maghihintay ako kahit kailan   Kahit na umabot pang ako'y nasa   langit na   At kung di ka nakita makikiusap kay Bathala   Na ika'y hanapin, at sabihin   Ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan   Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. . .      Umasa kang maghihintay ako kahit kailan   Kahit na umabot pang ako'y   nasa langit na   At kung di ka makita makikiusap kay Bathala   Na ika'y hanapin, at sabihin   Ipaalala sa iyo ang nakalimuatan sumpaan   Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang . . . . .
 
blog comments powered by Disqus Comments